วันที่ประกาศข่าว : 4 ส.ค. 65 / อ่าน 19  /      วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารพบสื่อมวลชน ประจำปี 2565 ( TSU THANKS PRESS PARTY 2022 ) ซึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ที่ร่วมนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยดีเสมอมา และเพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณชุดใหม่ต่อสื่อมวลชนได้รู้จัก พร้อมรับฟังทิศทางนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยตามหมุดหมายของผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ แถลงนโยบาย “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เข้าร่วม  

     ส่วนภาคบ่ายกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทิศทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และเดินชมแสงสุดท้ายของวัน บนสะพานเฉลิมพระเกียรติ “ม.ทักษิณชวนเดินวิ่งเพื่อ สุขภาพ” สำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมฐานความรู้ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม ขนมโบราณสาคู แวะชมเลน้อยคราฟ กระจูดวรรณี กระจูดแก้จน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ ชุมชนชาวทะเลน้อย และกระจูดวรรณ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุทธิวงศ์ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาเขตสงขลา
อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480

วิทยาเขตพัทลุง
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 อีเมล: wetsu@tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง