ฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสองวิทยาเขต (TSU Get Together)

   19 เม.ย. 66   /  779
Share

     วันที่ 18 เมษายน 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสองวิทยาเขต (TSU Get Together) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โดยในโครงการฯ ได้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องสองวิทยาเขต หลายชนิด เช่น

-กีฬาแบดมินตัน
-กีฬาเปตอง
-กีฬาเทนนิส
-กีฬาวอลเลย์บอล
-กีฬาฟุตบอล
-กีฬาพื้นบ้าน

     สำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสองวิทยาเขต (TSU Get Together) จัดขึ้นโดย สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา และฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสองวิทยาเขต ได้มีความรัก สามัคคี ปรองดอง และสัมพันธ์อันดีต่อกัน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ซึ่งมีบุคลากรทั้งสองวิทยาเขตร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก