ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดอบรมการใช้งานระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ ให้แก่เครือข่ายสื่อสารองค์กร

   29 พ.ค. 66   /  768
Share

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดอบรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรระดับหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “อบรมการใช้งานระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน และนางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์อีเวนต์ (เว็บไซต์ : https://event.tsu.ac.th/) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นประจำทุกวัน ทั้งเดือน และตลอดปี เพื่อจะได้วางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และติดตามการทำข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการโพสต์ข้อมูลข่าว และการเลือกภาพที่เหมาะสมในการผลิตคอนเทนต์ข่าวของหน่วยงาน

     สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพลชัย บินหมูด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่วิทยากร แนะนำการใช้งานเว็บไซต์อีเวนต์ พร้อมทั้งสอนเทคนิคการเพิ่มคอนเทนต์ข่าว และเทคนิคการเพิ่มภาพถ่าย บนเว็บไซต์อีเว้นท์ ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีบุคลากร เข้ารับการอบรมประมาณ 40 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 207 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา